עין הבירה

יש גם מחולל מבצעים בעזה photo by hoyasmeg (cc)