צור רחל

יש גם מחולל מבצעים בעזה photo by hoyasmeg (cc)