גלגל שקט

יש גם מחולל שכונות בירושלים photo by idfonline (cc)