נ.ת.ע

נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה הכפופה למשרד התחבורה, ומובילה מהפכה בתחום התחבורה הציבורית בגוש דן והסביבה.
במסגרת פעילותה, נ.ת.ע מקדמת את שלבי התכנון, ההקמה וההפעלה של מערכת תחבורה משולבת, הכוללת רכבות קלות ואוטובוסים יעילים, חסכוניים בדלק וידידותיים לסביבה. בדצמבר 2010 החליטה הממשלה להפקיד גם את ההקמה בפועל בידי החברה, עקב אי-עמידה בתנאי המכרז מצד הזכיין הנבחר.
החברה נדרשה להעביר לציבור – תושבים, בעלי עסקים והרשויות – את היקף הפרויקט, את התכניות העתידיות ואת הנעשה בשטח, משינויים בתחבורה ועד לאי-נוחות זמנית הנגרמת עקב הכנת התשתית למערך תחבורה עירוני חדש.
פילטרנט נבחרה במכרז ללוות את נ.ת.ע בכל פעילות התקשורת השיווקית והחזותית.
במסגרת העבודה יצרה פילטרנט תקשורת עדכנית לחברה, הפקנו חוברות תדמית, מצגות דיגיטלות, מפות לתיאור מסלולי הקווים השונים, חוברות לתכניות עבודה, ספר המתעד את תכנית האב, תוצרי give away, שילוט חוצות ועוד.

תחומים ומחלקות הקשורים לנ.ת.ע:

מוצרי תקשורת

הפקת עלון עובדות ומספרים שמציג באיור ובנקודות את היתרונות במערך התחבורה העירוני החדש, הפקת ספר חברה המתעד את תכניות האב ועוד.

תגים: .

שילוט ודיוור

המסרים לציבור הרחב מצריכים תקשורת חזותית בהירה ומובנת, לצד קופי וסלוגנים שמתווכים את תוכני החברה ומצליחים לגייס את אהדת הציבור, על אף הקושי הנגרם לתושבים בהקמת פרויקט בהיקף כזה, וליצור שקיפות. בין השאר נבחר הסלוגן: "קשה עכשיו – קלה אחר כך", שמופיע כשילוט חזותי אסתטי המקיף את אתרי הבנייה. הודעות על עבודות צפויות, שילוט הכוונה לשינויים בתנועה ודיוור לתושבים ולסוחרים נעשו מתוך הקפדה על שפה מובנת, שקופה ומתחשבת.

תגים: .
→ חזרה לעמוד הפרויקטים