מעלה

ארגון מעלה מוביל תהליכים של אחריות תאגידית (פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים, סביבתיים ואתיים), ועם עמיתיו נמנים עשרות עסקים מכל ענפי המשק הישראלי. פעם בשנה הוא מפרסם את דירוג מעלה, המדרג עסקים בישראל על פי רמת הניהול של נושאי האחריות התאגידית.
הארגון ביקש לפרסם את דירוג מעלה 2012 במתכונת שונה מבשנים קודמות, כשהדגש מושם יותר בהיבטים תהליכיים של אחריות תאגידית, ופחות בתוצאות טבלת הדירוג. השינוי צריך היה לבוא לידי ביטוי בפורמט, בתכנים ובשפת העיצוב. פילטרנט בנתה מיניסייט שמעוצב כמסלול. בתחנות שונות בו פוגשים נתונים בולטים, כאשר טבלת דירוג 2012 חותמת את המסע. המייל הממוקד שנשלח לעמיתי מעלה ולתקשורת עוצב באותה רוח.

תחומים ומחלקות הקשורים למעלה:

דירוג מעלה 2012

את האתר המציג את דירוג מעלה לשנת 2012 עיצבנו כמסלול שלאורכו תחנות, ובהן פוגשים, לצד נתונים בולטים מדירוג 2012, גם מגמות ושינויים לאורך השנים. את המסע חותמת טבלת דירוג 2012.

אימייל ממוקד

האימייל בישר לבעלי העניין על פרסום דירוג 2012 והפנה את הנמענים לאתר הדירוג. האימייל עוצב כמסלול ברוח האתר, ושובץ גם באתר מעלה.

תגים: .
→ חזרה לעמוד הפרויקטים